Meno:
Heslo:
PonúkameKontaktDotazníkyOrganizačný poriadokFotogalériaAko sa plnia snyO nás

Angličtina

Stravovanie

Personál

Poloha

Dispozičné riešenie

Priestory

Cenník

Otvorené

Kontakt

Odkazy - reklamy

 

Súkromná bilingválna materská škôlka Jarka s jasličkami
ako prvá v Nitre ponúka nový typ
privátnej bilingválnej materskej školy s jasličkami rodinného typu,
zabezpečujúc celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie detí od 0,5 do 6 rokov.

Súkromná bilingválna materská škôlka Jarka
(pre deti od 1,5 do 6 rokov
)
Vek nie je hlavným kritériom pre zaradenie dieťaťa.


Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu “ZDRAVOU VÝŽIVOU KU ZDRAVIU”.
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť stupeň vzdelania detí podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácii vo vzdelávaní ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie nultého stupňa.
Obzvlášť sa zameriavame na osvojovanie si správnych stravovacích návykov, zdravý životný štýl, na rôzne environmentálne aktivity, rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom.
Dôraz kladieme na estetické, podnetné prostredie, čo sa týka interiéru aj exteriéru.
Deti hravou formou získavajú základné poznatky o okolitom svete.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme

• s minimálnym počtom detí v triede – naše priestorové kapacity zámerne využívame zhruba na 50%, aby sme docielili maximálne welfare pre naše deti
• poskytujeme omnoho širšie a neporovnateľne lepšie služby ako štátne MŠ, nielen s ohľadom na malé počty detí v triede na jednu učiteľku (max. 5 - 7 detí)
• starostlivosť, výchovu a vzdelávanie zabezpečuje príjemný, láskavý, pracovitý, len kvalifikovaný personál
• individuálne sa venujeme nielen deťom, ktoré majú v nasledujúcich rokoch plniť povinnú školskú dochádzku. Nie je pre nás v prípade potreby žiadny problém prebaliť dieťa, alebo  individuálne poskytnúť špecifickú starostlivosti dieťaťu s nepriaznivým zdravotným stavom (spolupráca s logopédom, či inými odborníkmi je pre nás samozrejmosťou!)
• využívame nielen základné všeobecné poznatky správnej predprimárnej pedagogiky, ale v prípade potreby aplikujme vo svojej činnosti všetky moderné poznatky z muzikoterapie, činnostnej terapie, koncentratívnej pohybovej terapie, arteterapie, biblioterapie, terapie hrou, dramatoterapie a ďalšie, ale využívame aj to najlepšie z Montessori pedagogiky
• mimo hlavnej výchovno - vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie. Nielen tým najlepším možným využitím času stráveného v prírode, nielen voľnými hrami v parkoch, či na detských ihriskách, alebo prácou v našej záhradke, ale aj aplikáciou rôznych indoorových aktivít, hudobno-pohybových hier, rôznych činností počas rozcvičiek, z čoho sa momentálne asi najväčšej obľube u detí teší zumba
• chceme jednoducho za primerane nízku cenu ponúknuť rodičom naozaj kvalitnú starostlivosť o ich deti u nás, o deti úplne zdravé ako aj   so zdravotným znevýhodnením
• obrovskej obľube nielen u detí, ale aj u rodičov sa tešia nielen klasické Besiedky k významným a sviatočným dňom, ale aj pravidelné a na rôzne témy organizované spoločné worskhopy 
• nie je možné vymenovať všetky naše aktivity počas celého roka a podľa mňa ani potrebné - najlepšie bude, keď ich doprajete aj vašim deťom
• najväčšou odmenou pre nás je okrem šťastia „našich“ už  niekoľko desiatok detí aj spokojnosť našich klientov, rodičov, ktorí sa k nám vždy vrátia s ďalším novonarodeným dieťaťom a často ostávame i naďalej v kontakte ako dobrí priatelia
• svojou činnosťou voľne, priamo, plynule, bez stresu
z nového prostredia a nových ľudí ako aj bez ďalších problémov s tým súvisiacimi, nadväzujeme na poctivú prácu odvedenú v Jasličkách Jarka


Jasličky Jarka
(pre deti od 6 do 18 mesiacov)
Vek nie je hlavným kritériom pre zaradenie dieťaťa.

Ako jediní na Slovensku pracujeme podľa vlastného vzdelávacieho programu s názvom “ZDRAVOU VÝŽIVOU KU ZDRAVIU-bábätká” modifikovaného na potreby našich jasličiek.
Zjednodušene povedané - naše deti majú, okrem starostlivosti bežne zabezpečovanej v iných jasličkách,  veľmi skoro možnosť vzdelávania a výchovy už ako v MŠ! 
Naše osnovy a plány výchovno - vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť zdravý vývoj dieťaťa primeraný jeho veku a individuálnym schopnostiam. Časom sa tento náš program rozširuje, pretože tak ako v rodine, tak aj u nás tí najmladší z neho najviac profitujú.


Okrem bežných úkonov starostlivosti o dieťa (ako prebaľovanie, kŕmenie, nočníkovanie, utišovanie, uspávanie atď.) sa zameriavame primerane veku dieťaťa na:
 • uplatnenie hlavných zásad zdravej výživy a pitného režimu dieťaťa, vypestovanie správnych stravovacích návykov, jednoducho sa snažme od útleho veku deťom vštepovať hlavné  zásady správneho životného štýlu
• rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s anglickým jazykom
• uplatnenie metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa, výchovné zamestnávanie detí, kde hra slúži ako nástroj rozvoja osobnosti
• rozvíjanie rozumových, rečových, pohybových, pracovných, hudobných a výtvarných schopností dieťaťa, ako aj kultúrno-hygienických návykov
• rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky
• voľné hry sa striedajú s organizovanými aktivitami ako - pohybové, výtvarné, kreatívne, hudobné aktivity
• je využívaná obojsmerná verbálna a neverbálna komunikácia s dieťaťom
• snažíme sa aj my zachytiť včas rôzne poruchy vývoja, či problémového správania sa v závislosti od veku dieťaťa
• a v neposlednej rade sa snažíme deťom odmalička vštepovať zásady spoločenského správania a vedieme ich k základným mravným hodnotám, kde opatrovateľka slúži ako vzor pre dieťa
• svojou činnosťou pripravujeme naše deti na bezproblémový, pozvoľný a priamy „prechod“ do Súkromnej bilingválnej materskej škôlky Jarka
A toto všetko je možné uskutočňovať len s minimálnym počtom detí v triede (max. 3 - 5 detí),  kde sa o všetko stará príjemný, láskavý, pracovitý a len kvalifikovaný personál.


Naše služby sú cenovo dostupné každému.
Ponúkame Vám najkvalitnejšie služby za najnižšiu cenu na Slovensku!


Deti prijímame na základe poradovníka!
Deti prijímame počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita.


Táto stránka má len informatívny charakter!
Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite sem, alebo zavolajte: 0905 912 496 - Dr. Pechočiak).


Podľa našich skúseností  - prihlasujte sa už aspoň 1 - 3 - 12 mesiacov vopred. 

(Deti sú prijímané na základe vyplneného Dotazníka chronologicky, to znamená podľa dátumu prijatia / resp. čísla Dotazníka.)

Ako jediní v Nitre ponúkame vyše 20 ročné skúsenosti, vlastné, nové, zdravé, nadštandardné a bezbariérové priestory v tichej lokalite v širšom centre Nitry. Len v našej súkromnej bilingválnej materskej škôlke s jasličkami vyučujú učiteľky so vzdelaním potrebným pre MŠ. Ponúkame skutočne zdravú plnohodnotnú výživu určenú deťom v tomto veku, prevádzku schválenú a riadenú neustále v súlade so všetkými platnými normami. Bez vážnych problémov budeme pokračovať v našej činnosti – už dnes spĺňame všetky požiadavky (aj podľa poslednej legislatívy z marca 2017). 

(viac pri osobnom stretnutí)

 
© 2012 Jasle Nitra s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by Tadashi, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 159601