Meno:
Heslo:
PonúkameKontaktDotazníkyOrganizačný poriadokFotogalériaAko sa plnia snyJasle Nitra s.r.o.

Angličtina

Cenník

Poloha

Dispozičné riešenie

Priestory

Personál

Otvorené

Stravovanie

Kontakt

Odkazy - reklamy

 

Táto stránka má len informatívny charakter!
Ak sa chcete dozvedieť viac,
kliknite sem.

Súkromné Jasle Jarka a Súkromná materská škola Jarka

ako prvé v Nitre ponúkajú nový typ
privátnych detských jasieľ s materskou školou 
rodinného a heterogénneho typu
zabezpečujú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie detí od 0,5 – 6 rokov:

Súkromné Jasle JarkaSúkromná materská škola Jarka sa:
• zameriava na celodennú starostlivosť, na výchovu a vzdelávanie nielen nadmerne nadaných detí, ale aj detí so zdravotným znevýhodnením a ich začlenením – integráciou,
• obzvlášť sa zameriava na zdravý životný štýl, na rôzne environmentálne aktivity, láskavý vzťah k životnému prostrediu, rozvoj materinského jazyka, ale aj na oboznamovanie sa s cudzími jazykmi,
• dlhé roky sa snažíme vytvárať pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie bez diskriminácie rasy, národnosti, pohlavia, jazyka, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu “ZDRAVOU VÝŽIVOU KU ZDRAVIU,
• dôraz kladieme na estetické, podnetné prostredie, čo sa týka interiéru aj exteriéru,
• mimo hlavnej výchovno – vzdelávacej činnosti sa organizujú aktivity, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie,
• deti hravou formou získavajú základné poznatky o okolitom svete.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme formou pravidelného celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania
(výnimočne poskytujeme deťom aj možnosť poldenného pobytu)
s minimálnym počtom detí v triede,
• individuálne sa venujeme deťom, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
• starostlivosť, výchovu a vzdelávanie zabezpečuje príjemný, láskavý, pracovitý, len kvalifikovaný personál.

Naše osnovy a plány výchovno – vzdelávacej činnosti sú pripravované aktuálne každý týždeň, s cieľom dosiahnuť stupeň vzdelania detí podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácii vo vzdelávaní ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie nultého stupňa,
s prvkami Montessori pedagogiky:
• cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň detí ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti,
• východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu, 
• je potrebné rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí,
• chceme podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa – zámerne a celostne,
• a nie na poslednom mieste musíme rozvíjať u detí VŠETKY návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
• chceme jednoducho za primerane nízku cenu ponúknuť rodičom kvalitnú starostlivosť o ich deti u nás,
  o deti úplne zdravé ako aj so zdravotným znevýhodnením.

Viac o tom, čo ešte ponúkame, sa dozviete pri našom osobnom stretnutí.
viac po vyplnení nášho Dotazníka...

Deti prijímame na základe poradovníka!

Deti prijímame počas celého roka, pokiaľ je voľná kapacita.

Sme tu pre rodičov, pre ktorých je dieťa na 1. mieste!


(Viac informácií:
0905 912 496 - Dr. Pechočiak).


Podľa našich skúseností  - prihlasujte sa už aspoň 1 - 3 - 12 mesiacov vopred
(Deti sú prijímané na základe vyplneného Dotazníka chronologicky, to znamená podľa dátumu prijatia / resp. čísla Dotazníka.)


Ako jediní v Nitre ponúkame vyše 20 ročné skúsenosti, vlastné, nové, zdravé, nadštandardné a bezbariérové priestory v tichej lokalite v širšom centre Nitry. Len v našej súkromnej jasloškôlke vyučujú učiteľky so vzdelaním potrebným pre MŠ. Ponúkame skutočne zdravú plnohodnotnú výživu určenú deťom v tomto veku, prevádzku schválenú a riadenú neustále v súlade s platnými hygienickými normami. Bez vážnych problémov budeme pokračovať aj v ďalších rokoch - spĺňame všetky požiadavky nového - tzv. "jasličkového zákona" z r. 2017. Navyše ponúkame Vašim deťom celodennú výučbu anglického jazyka, ...!       
(viac pri osobnom stretnutí)

 
© 2012 Jasle Nitra s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Weblife, design by Tadashi, powered by Weblife CMS, webhosting Weblife. Počet prístupov: 154701